Talkas

TALKAS 2017

Visi talkot gribētāji tiek aicināti sestdienās uz pavasara sakopšanas darbiem.

Sīkāka informācija un laiki pie Anitas Ercumas (tel. +371 27010527, mail. anitaer25@gmail.com)