HomeNometnes vizītkarte:

Veslija Nometne jeb Saraiķu „Lejnieki” ir Latvijas metodistu īpašums kopš 2004.gada decembra. Šī vieta tiek veidota un uzturēta kā kristīgo nometņu un konferenču centrs.


Veslija Nometnes vīzija:


Ir būt par vietu, kura ir atvērta ikvienam ticīgam un arī meklētājam, neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai nacionālās piederības. Līdzīgi, kā Jēzus reiz teica mācekļiem – Jūs būsiet mani liecinieki..(Ap.d.1) – šodien un līdz pasaules galam!